Jan Šmída

Posts by Jan Šmída

Je teplický patriot a podnikatel. Je stále členem ODS.

Politická proměna Jakuba Mráčka – regulace heren.

Na druhém zasedání Zastupitelstva města Teplic dne 12. prosince 2014 Jakub Mráček rovněž konečně odkryl skutečnou vizi u dalšího, před volbami tolik diskutovaného tématu – totální regulace heren.

Na tomto zasedání Jakub Mráček představil svou novou vizi, teď již mírně modifikovanou, o „totální“ regulaci heren v našem městě, při které již připustil, že si umí představit jedno nebo dvě kasina ve městě. Co se stalo, že po letitém urputném boji proti hernám, najednou tento obrat? Totální regulace heren ano, ale zase né tak totálně? Nebo, že by se již od počátku ze strany Jakuba Mráčka jednalo o chladnokrevný lobbing, pečlivě vybraného, léta připravovaného a medializovaného budoucího předvolebního tématu, podporovaného konkrétní firmou?

Jakých dalších překvapení se od Jakuba Mráčka ještě dočkáme?

Politická proměna Jakuba Mráčka – schvalování rozpočtu města 2015.

Na zasedání Zastupitelstva města Teplice dne 12. prosince 2014 jsem zastupitelům města doporučil, aby nehlasovali pro navržený schodkový rozpočet města, bez řádného prostudování jednotlivých kritických bodů. Mimo jiné, jako jeden z kritických bodů jsem uváděl také MHD. Ihned po mém vystoupení Jakub Mráček svým příspěvkem zdůvodnil, proč nelze jinak, než navržený schodkový rozpočet přijmout, neboť v případě jeho neschválení by město hospodařilo v rozpočtovém provizoriu. Continue reading →

Politická proměna Jakuba Mráčka – volba primátora.

Kam se poděly proklamované ideály Jakuba Mráčka?

První ustavující zastupitelstvo dne 7. 11. 2014 přineslo hned v úvodu komplikaci v podobě porušení zákona ze strany Jaroslava Kubery. Pan Vyčichla, který se hlásil o slovo, byl ze strany Jaroslava Kubery naprosto důrazně a nevybíravým způsobem upozorněn, že slovo nedostane. Svým jednáním Jaroslav Kubera porušil zákon. Continue reading →

Mýtus Jaroslav Kubera

Komunální volby 2014 v Teplicích aneb jak porazit mýtus Kubera

Z historie:

Jaroslav Kubera se objevuje na kandidátce ODS v Teplicích jako starosta poprvé v roce 1994. Před tím pracoval na radnici jako tajemník. Od roku 2000 je opakovaně volen jako senátor za obvod Teplice. Podrobnosti ze životopisu naleznete zde. Za zmínku stojí mimo jiné Kuberovo členství v KSČ. Z té byl vyloučen za dnes nejasných okolností. Někteří pamětníci tvrdí, že za šmelení se stravenkami. To nelze dokázat.  Kuberově minulosti se věnuje tento článek zde Continue reading →

Pane primátore, občané Teplic stále čekají na Vaše odpovědi

  1. Město Teplice od roku 1992 do současnosti prodalo majetek města v celkové výši cca 5 mld. Kč. 5.000.000.000,- (pět miliard) Občané tohoto města by chtěli znát přesnou částku, kterou město Teplice prodejem majetku v uvedeném období získalo. Vaší odpověď, že materiály týkající se prodeje majetku jsou již skartovány doporučuji již neuvádět, neboť není pro občany tohoto města dostatečná. Po dobu Vašeho působení na Magistrátu města jste opravil „pár“ metrů chodníků, postavil jste asi 10 kašen a jednu sportovní halu za cca 250 miliónů Kč. Občané Teplic se ptají, za co byly tyto peníze utraceny a kolik peněz nám z prodeje majetku ještě zbylo ?

Continue reading →

Tajemství o ztrátovém provozu města Teplice

(Jaroslav Kubera mýtus a skutečnost)

 

V poslední době jsme svědky jak primátor Kubera ochotně poskytuje komentáře k připravovaným změnám v sazbě DPH z 20 na 21 % a jednoznačně deklaruje svůj nesouhlas s připravovanou novelou zvýšení daně. S jeho názorem nelze jinak než souhlasit. Ale nenechme se zmást, neboť deklarovaný postoj ke zvyšování daní zastává primátor Kubera pouze z důvodu silné medializace tohoto tématu. Je to tedy vidina lehce nasbíraných voličských hlasů, která primátora Kuberu vede k hlasité obhajobě těchto pravicových názorů. Proč to můžeme tvrdit? Continue reading →

Jedna z otázek položených Jaroslavu Kuberovi v pořadu ČT 24, Hyde Park

ČT 24 | 20.8.2012 | 20:05 | Pořad: Hyde Park |

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Chat, Honza: „Pane primátore Kubero, proč říkáte, že jste byl vyloučen z KSČ pro názory, když jste byl vyhozen pro to, že jste šmelil a kšeftařil s rekreačními poukazy. Vy jste v ODS všichni stejní bojovníci s bývalou KSČ, že?“ Continue reading →

Maskovaný primátor

Jako každá hranice má svou mez, musí mít zcela jistě své meze i počínání našich komunálních politiků. Nikdy v minulosti, ač jsem měl výhrady k počínání našeho primátora na „jeho“ úřadě v Teplicích jakékoliv,  neměl jsem potřebu vznášet komentáře k jeho počínání ať již jemu osobně ani v tisku. Přiznám se, že  jsem byl jedním z jeho voličů, kteří se poměrně dlouhou dobu nechali ohlupovat jeho poměrně revolučními názory na některé problémy a zcela mylně jsem se domníval, že nečinnost primátora Kubery na uvedeném úřadě je způsobena nemožností prosadit moderní systémová řešení ve vedení Magistrátu města Teplice  z důvodu jeho politického složení zastupitelstva. Události uplynulých měsíců však zcela nepochybně ukázaly, že Jaroslav Kubera si v případě svého zájmu dokáže na „svém“ Magistrátu prosadit jakékoliv změny. Continue reading →

Komentář k působivé rozpravě Jaroslava Kubery v Senátním magazínu

Pane senátore, dovolte nám krátký komentář k Vašemu článku v Senátním magazínu z roku 2012.

„Přesto se o to pokusím. Mám jistou výhodu, že mě většina z Vás zná, a o to je Vaše rozhodování snazší.“

Pane senátore, toto je jeden z Vašich hrubých omylů, neboť „většina“ o které hovoříte, Vás nezná vůbec. Continue reading →

Teplický zimák odkrývá podstatu primátora Kubery

Právě osud teplického zimního stadionu odkrývá skutečnou podstatu, pro vnější pozorovatele obdivuhodného senátora a primátora Teplic Jaroslava Kubery. Místo funkční a architekty ceněné haly zimního stadionu mají dnes Teplice odpudivou zříceninu s jediným přínosem. Došlo k poklesu krádeží kovů, protože jejich bezedným zdrojem je zřícenina zimního stadionu, kde krádeže nikdo nehlásí. A i tento pokles kriminality v Teplicích si primátor Kubera určitě přivlastní jako svůj úspěch. Continue reading →