Pane primátore, občané Teplic stále čekají na Vaše odpovědi

 1. Město Teplice od roku 1992 do současnosti prodalo majetek města v celkové výši cca 5 mld. Kč. 5.000.000.000,- (pět miliard) Občané tohoto města by chtěli znát přesnou částku, kterou město Teplice prodejem majetku v uvedeném období získalo. Vaší odpověď, že materiály týkající se prodeje majetku jsou již skartovány doporučuji již neuvádět, neboť není pro občany tohoto města dostatečná. Po dobu Vašeho působení na Magistrátu města jste opravil „pár“ metrů chodníků, postavil jste asi 10 kašen a jednu sportovní halu za cca 250 miliónů Kč. Občané Teplic se ptají, za co byly tyto peníze utraceny a kolik peněz nám z prodeje majetku ještě zbylo ?

 1. Pokud se podíváte do okolních měst Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Lovosice, Most, Chomutov a Louny tak uvidíte, v jakém stavu tato města mají základní infrastrukturu jako zimní stadion a letní koupaliště. Ujišťujeme Vás, že to pro Vás bude šokující poznání, neboť zmiňovaná města velice dobře pochopila význam těchto zařízení a s náležitou péčí se o ně starají. Není Vám hanba, při pohledu na tato zařízení v Teplicích? Uvědomujete si vůbec, že za tento stav jste odpovědný Vy a nikdo jiný? Kdy budou mít Teplice opět zimní stadion a letní koupaliště? Z čeho budete tyto investice financovat?

 

 1. Pokud se podíváte na těchto stránkách do záložky „jak by to mohlo být“ – dotace, uvidíte výsledek čerpání finančních prostředků z dotačních fondů. Chápeme, že jste si velice dobře vědom složitosti administrativní agendy celého procesu, na který nemáte Vy osobně, ani lidé ve Vašem týmu kvalifikaci a vzdělání, nicméně opravdu si stále myslíte, že finanční prostředky z dotačních programů by našemu městu nepomohly?

 

 1. Zastáváte následující funkce :
 • primátor města Teplice
 • senátor za volební obvod Teplice
 • předseda Mandátového a imunitního výboru Senátu
 • člen Ústavně-právního výboru Senátu
 • místopředseda dozorčí rady Severočeská vodárenská společnost a.s.
 • místopředseda správní rady „Nadace Martiny Beyerové“
 • předseda Místního sdružení ODS v Teplicích
 • místopředseda Oblastního sdružení ODS Teplice
 • člen Regionální rady ODS Ústeckého kraje

Již jste v minulosti hovořil o tom, že jste pracovitý člověk. Opravdu si stále myslíte, že všechny shora uvedené funkce může „normální“ člověk vykonávat na 100 %?

 

 1. Pokud se podíváte na obsazení rady města Teplice, Vy, Pavel Šustáček, Mgr. Zuna Milan, Benda Josef, (hlavní strůjci dnešního skutečně zoufalého stavu tohoto města), opravdu se domníváte, že vaše setrvání ve vedení města je stále žádoucí? Že poté, co konkrétně jste v tomto městě předvedli v uplynulých 18 letech, jste vůbec schopni vývoj tohoto města ještě nasměrovat správným směrem?

 

 1. Pokud se nacházíte ve své kanceláři na Magistrátu města Teplice, vidíte na nově vznikající demolici v centru města a to bývalou polikliniku. Magistrát města Teplice měl v minulosti dvakrát možnost, uvedený objekt bezplatně převzít do vlastnictví. Předmětný objekt svou naprosto ideální polohou (lázně, školy atd.) přímo volal po přebudování na moderní městskou knihovnu a studovnu s multifunkčním komunikačním centrem, na jehož financování by se z největší části zcela jistě podílely evropské fondy. Vzhledem k tomu, že město Teplice nemá vůbec žádnou představu o budoucím rozvoji města a regionu a Vaše povědomí o potřebách občanů tohoto města jsou mizivé, město Teplice tento objekt do vlastnictví nepřijalo. Nyní se Vás ptáme, budou občané tohoto města opět několik let chodit kolem další demolice? Co konkrétně uděláte pro nápravu stavu a využití tohoto objektu?

 

 1. V letních měsících 2010 město Teplice rekonstruovalo asfaltové povrchy ulic Školní a Rokycanova. V těchto ulicích došlo k ofrézování stávajících povrchů, položení nového asfaltu a nástřiku nového dopravního značení. Předmětná rekonstrukce určitě nebyla levná. Ani né rok poté, tedy na jaře 2011, město Teplice začalo s rekonstrukcí chodníků v uvedených ulicích. Při uvedené rekonstrukci došlo opět k ofrézování nových povrchů, opět k položení nového asfaltu a nástřiku dopravního značení. Domníváte se, že takto se chová správný hospodář? Jakou částku vynaložilo město Teplice na rekonstrukci asfaltového povrchu v těchto dvou ulicích v roce 2010?

 

Zbytek městských lázní v Teplicích.

Zbytek městských lázní v Teplicích.

 1. Na křižovatce Duchcovská – Libušina se před panelovým domem nacházela letitá, vzrostlá a udržovaná, z pohledu občanů města krásná zeleň, včetně funkčního parkoviště pro obyvatele tohoto domu. Bohužel se našel investor, který přišel s „úžasným“ záměrem na stavbu marketu. Výsledek je nepřehlédnutelný. Opravdu se domníváte, že v Teplicích je málo supermarketů a prodejních ploch? Opravdu se domníváte, že v Teplicích je přebytek městské zeleně? Co se bude dít s tímto pozemkem a jak dlouho ještě občané města budou chodit kolem této „stavby“?

 

 1. Otevřeně vystupujete proti zvyšování daní. V Teplicích ale nepokrytě zvyšujete daň z nemovitosti a další zvýšení daně plánujete v případě, že městský rozpočet bude ve větším schodku než jste plánoval. Můžete nám vysvětlit proč prosazujete zvyšování daní v Teplících? Můžete nám vysvětlit proč děláte levicovou politiku, když kandidujete za pravicovou stranu?

 

 1. Výsledem Vaší několikaleté práce je naprosto zdemolovaná infrastruktura města. Opravdu si ještě myslíte, že tuto situaci schováte za Vaše populistická hesla a v žerty obrácené komentáře? Opravdu chcete ovládat Magistrát města Teplice až do konce Vašeho volebního období 2014? Pokud jste již zcela nepropadl sebeklamu a najdete v sobě kousek cti, nebude pro město Teplice východiskem Vaše odstoupení z pozice primátora města a vyhlášení předčasných komunálních voleb?

Děkujeme předem za Vaše odpovědi

 

Zaujalo Vás Fórum ProTeplice? Povězte to všem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *