Komentář k působivé rozpravě Jaroslava Kubery v Senátním magazínu

Pane senátore, dovolte nám krátký komentář k Vašemu článku v Senátním magazínu z roku 2012.

„Přesto se o to pokusím. Mám jistou výhodu, že mě většina z Vás zná, a o to je Vaše rozhodování snazší.“

Pane senátore, toto je jeden z Vašich hrubých omylů, neboť „většina“ o které hovoříte, Vás nezná vůbec. Tato „většina“ zná pouze Vaše slogany : občané tohoto města nebudou platit za popelnice, nebudeme měřit rychlost ve městě, za chodníky před domy musí nést odpovědnost město, kouření je povoleno na všech místech označených jako kuřárna, nevybírejme poplatky za psy a v poslední době rovněž nezvyšujme DPH na 21 %. Nechceme čtenáře zatěžovat komentářem k shora uvedeným tématům, neboť zcela objektivní a kvalifikovaná  analýza by byla velmi obsáhlá. Toto jsou však populární slogany, které pouze zastíraly Vaše fatální chyby, kterých jste se dopustil v komunální politice, jejichž budoucí dopad běžný občan města nedokázal v dané době vyhodnotit. Slogany, které Vás dlouhá léta drží jak v senátu, tak i na Magistrátu města Teplice a pomohly Vám k „úspěšné“ likvidaci značné části infrastruktury města Teplic. Otázkou zůstává, zda-li příčinou všech Vašich v minulosti učiněných fatálních chyb, byla Vaše neznalost nebo časová zaneprázdněnost.

„Pokud například politik podniká, je obtížné odolat pokušení získat nějakou tu obecní nebo státní zakázku. Pro pořádek dodávám, že kromě rodinného domku ze šedesátých let a vozítka Smart nevlastním žádné jiné stavby ani pozemky.“

Vaše volba, že naspořené finanční prostředky nebudete investovat do nemovitostí nebo jiných podnikatelských aktivit dokládá pouze fakt, že Vás vůbec nemusí zajímat osud města a jeho prosperita, vývoj daně z nemovitosti a mnoho dalších, pro občany města důležitých otázek. S ohledem na skutečnost, že Vás k tomuto městu nepoutá žádný majetek, můžete kdykoli bez sebemenších problémů změnit místo svého trvalého pobytu, za kteroukoli část naší republiky. V případě, že by jste v tomto městě vlastnil několik nemovitostí nebo jste byl společníkem kterékoli firmy, muselo by Vás v souvislosti s chodem města zcela nepochybně a to naprosto detailně zajímat spoustu věcí, kterým dnes nevěnujete sebemenší pozornost. O faktu, že z uvedeného důvodu nemáte tedy vůbec žádnou představu, co obnáší vydělat jednu jedinou korunu a to nejenom v tomto městě, není potřeba vůbec hovořit.

„Pokud jde o politiku, říkám už dvacet let to, co si myslím a jiný už nebudu. Je pravda, že mi to často působí potíže i ve vlastní straně, ale takový je život“

Zcela určitě by z Vaší strany bylo poctivé, kdyby jste po Vašem mnohaletém působení v politice opustil strategii říkat pouze jednu polovinu pravdy. Pokud by jste řekl celou pravdu, pak by jste musel přiznat, že pokud se ve Vaší straně najde oponent k Vaší práci a rétorice, který má zájem otevřeně diskutovat o problémech našeho města a nemá zájem podílet se na Vašich přehmatech, prostě a jednoduše ho nepustíte do oblastního sdružení Vaší strany, tudíž mu nedáte vůbec žádný prostor ke svobodnému vyjádření. Tento Váš styl v konečném důsledku přináší do Vašeho okolí pouze poslušné spolustraníky, kteří nějak výrazně nevystupují proti Vašemu počínání. A to je pravá příčina stavu tohoto města. Opravdu se domníváte, že tento způsob Vašeho chování a jednání je korektní a hlavně, senátora hodný?

Protože senát neschvaluje státní rozpočet, nemohu Vám slíbit přímé peníze. Na druhé straně, kdyby se podařilo prosadit, aby stát hradil státní správu, kterou přenáší na obce, ušetřily by obce výrazné množství finančních prostředků, které by mohly použít na zlepšení života svých občanů.“

Chápeme, že vymýšlet stále nové a další sliby a nové „kdyby se podařilo“ pro voliče, aby dali hlasy jejich respondentům je určitě velice obtížné. V senátu působíte celé poslední volební období (6let). Z jakého důvodu jste tedy již v tomto volebním období neinicioval konkrétní návrhy vedoucí ke změně patřičného zákona? Je jisté, že na potřebné kroky jste měl více než dost času. Dnes by jste mohl místo „kdyby se podařilo“ napsat, „učinil jsem takovéto konkrétní kroky, připravil jsem tento konkrétní návrh k projednání atd.“        Nebo jste teprve teď zjistil, kdo vlastně tyto poplatky skutečně platí? Proč jste se v této stati v návaznosti na napjatý státní rozpočet více nevěnoval otázce reálnosti Vašeho „kdyby se podařilo….“?

„Prosazení tzv. „chodníkového“ zákona mi trvalo tři roky, a i když byl médii překroucen na uklízení sněhu, zbavili jsme majitele nemovitostí strachu, že budou někomu platit za úraz, který se stal na chodníku, který jim nepatří.“

Odpovědnost majitele nemovitosti za chodník před domem, který je součástí městské infrastruktury byla skutečně anomálií. V rámci objektivního hodnocení Vaší práce zasluhuje Váš podíl na přípravě a realizaci předmětného zákona pochvalu. I přesto, že  každá mince má však dvě strany, nechceme čtenáře zatěžovat rozsáhlou analýzou všech návazností na tento zákon. Pokud se však ucházíte o hlasy voličů v nadcházejících senátních volbách, bylo by poctivé zmínit i alespoň některé z fatálních chyb, kterých jste se v minulosti dopustil. Přiznat chyby je lidské, ale nezmínit se o nich, je trestuhodné.

„Pokud dostanu Vaši důvěru, pokusím se prosadit například zrušení daně z nemovitosti a její nahrazení mnohem menší komunální daní.“ 

Jak se Vaše tvrzení shoduje s Vaším reálným jednáním? V roce 2008 jste neváhal skokově zvýšit daň z nemovitosti trojnásobně. Poté, co byl v Severočeském deníku vydán článek občana města Teplic „Maskovaný primátor“, jste okamžitě daň z nemovitosti vrátil na původní hodnotu. Statutární město Teplice, rozpočet 2012, rozpočtový výhled na období let 2013 až 2014 :

„Poměrně značný prostor pro úpravu výpadku daňových příjmů poskytuje úprava koeficientu daně z nemovitosti, kdy lze navýšit daň až 5 x. Tato možnost není v rozpočtovém výhledu využita. Lze ji nadále považovat za jednu z možných variant financování, která je zcela v pravomoci zastupitelstva“

Chápeme dobře. „Pokud dostanu Vaši důvěru, pokusím se prosadit…..“ Jak je vidět, pro získání hlasů voličů jste ochoten slibovat i „modré z nebe“. Byť v komunální politice praktikujete zcela odlišnou strategii, chápeme, že po Vašem dvanáctiletém působení v Senátu ČR již nemáte co nabídnout. Váš slibovaný pokus o zrušení daně z nemovitosti, bez ohledu na jeho reálnost, pouze dokládá fakt, že pro udržení voličských hlasů jste před volbami ochoten udělat i „trojitého odpíchnutého Rittbergera“. Jsme v netrpělivém očekávání, jaké další sliby ještě narychlo vymyslíte, třeba by jste mohl mít recept, jak zlevnit elektrickou energii. Opravdu se domníváte, že vám Vaši voliči mohou ještě věřit?

„Já mohu jen s jistotou říci, že celých šest let jsem byl jedním z Vás, a pokud dostanu Vaši důvěru, i nadále zůstanu Váš.“

My zase můžeme jen s jistotou říci, že jste byl bohužel pouze primátorem našeho města a senátorem za volební obvod Teplice, ale nikdy jste nebyl náš. Závěr z Vaší působivé předvolební rozpravy si každý čtenář udělá jistě sám.

 

Zaujalo Vás Fórum ProTeplice? Povězte to všem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *