Tajemství o ztrátovém provozu města Teplice

(Jaroslav Kubera mýtus a skutečnost)

 

V poslední době jsme svědky jak primátor Kubera ochotně poskytuje komentáře k připravovaným změnám v sazbě DPH z 20 na 21 % a jednoznačně deklaruje svůj nesouhlas s připravovanou novelou zvýšení daně. S jeho názorem nelze jinak než souhlasit. Ale nenechme se zmást, neboť deklarovaný postoj ke zvyšování daní zastává primátor Kubera pouze z důvodu silné medializace tohoto tématu. Je to tedy vidina lehce nasbíraných voličských hlasů, která primátora Kuberu vede k hlasité obhajobě těchto pravicových názorů. Proč to můžeme tvrdit?

Pojďme se podívat na skutečné chování zmíněného primátora a na jeho konkrétní činy v daňové politice. Jako primátor města Teplice se snaží zakrýt schodkové hospodaření Města Teplice. Ve své zoufalé snaze zajistit příjem do městské pokladny a snížit tak téměř 100 miliónový schodek neváhal v roce 2008 prosadit zvýšení daně z nemovitosti. A to hned trojnásobně! K danému kroku se primátor Kubera odhodlal s vědomím, že vše  proběhne bez zvláštního zájmu republikových médií a jak se později ukázalo i bez zájmu médií regionálních. Nemýlil se. Jeden z mála komentářů přinesl Severočeský deník, který zveřejnil otevřený dopis občana města Teplic Jaroslavu Kuberovi, který zcela výstižně v článku „Maskovaný primátor“ hodnotil chování primátora Kubery. Je téměř jisté, že primátor Kubera byl v této době tímto článkem donucen pečlivě vážit další kroky teplického magistrátu. Vždyť v nadcházejících komunálních volbách se opět ucházel o hlasy voličů.

Odpověď na otázku, který ze skutků, zda-li skokové zvýšení daně z nemovitosti nebo schodkové hospodaření města Teplice, způsobí větší zájem občanů o dění ve městě a následně pak odliv voličské základny primátora Kubery, byla ve své podstatě jednoduchá. Skokové zvýšení daně z nemovitosti nepochybně zaznamenala většina obyvatelstva města Teplic. Schodkové hospodaření Města Teplice bohužel nezaznamenal téměř nikdo. Obratná rétorika primátora Kubery o bezdlužnosti města Teplic funguje velice dobře. Možná i proto tedy primátor Kubera volil schůdnější cestu a daň z nemovitosti na další rok urychleně snížil zpět na původní hodnotu. Nicméně v roce 2009 byla trojnásobně navýšená daň z nemovitosti skutečně vybrána, což městskému rozpočtu oproti předchozím létům přineslo navíc 46 miliónů Kč. Tato částka tedy „socialisticky“ pomohla snížit deficit hospodaření městského rozpočtu za rok 2009. Hospodaření města zachraňoval primátor Kubera zvýšením daní!

Je zcela nepochybné, že primátor Kubera je po mnohaletém působení jak v politice, tak i ve vedení města Teplice velice zkušeným, zdatným ale také všeho schopným politikem. S ohledem na ekonomickou realitu a vědom si plně výsledku svého téměř dvacetiletého primátorování, po kterém se město Teplice ocitlo v naprosto zoufalém stavu, si pan Kubera velice dobře uvědomuje, že jeho šance na udržení „tajemství o ztrátovém provozu města Teplice“ po roce 2014 jsou velmi malé. Lze tedy očekávat, že primátor Kubera v dalších komunálních volbách již nebude kandidovat. Pro nezasvěcené může být jeho rozhodnutí překvapením, pro zasvěcené už zdaleka ne.

Přesto se primátor Kubera vůbec nezdráhá město Teplice i nadále ještě více zadlužovat. Věděli jste, že  schodek hospodaření města Teplice v posledních dvou letech dosahuje každý rok téměř 200 miliónové hranice?!  Fakt, že peníze na hospodaření města v následujících letech skutečně nebudou, dokládá i sám primátor Kubera v predikci budoucího výhledu městského rozpočtu na rok 2013 až 2014 kde uvádí:

Statutární město Teplice, rozpočet 2012, rozpočtový výhled na období let 2013 až 2014 :

„Poměrně značný prostor pro úpravu výpadku daňových příjmů poskytuje úprava koeficientu daně z nemovitosti, kdy lze navýšit daň až 5 x. Tato možnost není v rozpočtovém výhledu využita. Lze ji nadále považovat za jednu z možných variant financování, která je zcela v pravomoci zastupitelstva“

(zdroj: http://www.teplice.cz/cz/magistrat-mesta/ekonom-informace/v-tomto-roce/)

Záložka : R výhled 13_14.

Je smutnou skutečností, že jde vlastně o „veřejné tajemství“. Všechny zde uváděné informace může hloubavý občan najít ukryté v útrobách oficiálních webových stránek města Teplice. Jenže, kdo by si ověřoval, zda oblíbený a populární primátor nedělá pravý opak toho, co veřejně tak hlasitě a přesvědčivě říká. Kubera by nám, lidem v Teplicích, přece nelhal, že?

Bohužel ještě smutnější bude, až na rozhodnutí o navýšení daně z nemovitosti v Teplicích skutečně dojde. A o tom, že je to velmi pravděpodobné, už nelze pochybovat. Dopad zvýšené daně z nemovitosti bude mít pro Teplice možná osudové dopady. Hrozí mimo jiné zvýšení nájmů v obytných domech nebo odliv podnikatelských aktivit z města.

Komentáře primátora Kubery k bezdlužnosti města Teplic jsou působivé a zní velice věrohodně, avšak o skrytém dluhu města Teplic již primátor Kubera pochopitelně vůbec nehovoří. Pokud se podíváme pouze na stav základní infrastruktury města, jako jsou zimní stadion, letní koupaliště, sportoviště, parky, dětská hřiště, cyklostezky, školy, kino, divadlo a různá další zařízení pro občany a návštěvníky města, bude muset město Teplice investovat nemalé finanční prostředky do jejich obnovy nebo zřízení. V daném případě se bude jednat o nemalé investice, na které město již nemá finanční prostředky. Další „časovanou náloží“ jsou kapitoly dopravy a životního prostředí, sociálních věcí a zdravotnictví, školství a kultury.

Teprve odborná a důkladná analýza zmíněných kapitol spolu s plánem strategického rozvoje regionu Teplicka vystaví konečný účet za mnohaleté nekonání primátora Kubery. Vždyť město Teplice jen na svůj vlastní provoz, nikoli na investice a rozvoj, spolyká každý rok víc jak jednu miliardu. Zopakujme si, jen na provoz! Příjmy města jsou ale už čtyři roky za sebou o téměř 200 milionů nižší!

Je možné, že by tedy primátor Kubera nevěděl o závažnosti a rozsahu daného problému a dál sebevědomě hovořil o bezdlužnosti města Teplice? Existuje jediné vysvětlení, že primátor Kubera zcela záměrně mystifikuje občany nejen města, ale celého regionu (voliče) tím, že popisuje pouze polovinu ekonomické skutečnosti.

Jakže se to tedy primátor Kubera prezentuje při hodnocení hospodaření města Teplice? V celorepublikově medializovaných tématech vede pro voliče líbivou pravicovou rétoriku, avšak v našem městě uplatňuje zcela odlišný, levicový přístup. Pan Kubera předvádí přímo čítankovou ukázku populismu v politice. Doufáme, že se na nás primátor Kubera nebude zlobit, když se odvoláme na heslo z volební kampaně jeho stranického kolegy a expředsedy senátu MUDr. Sobotky a vyzveme všechny voliče v senátním volebním obvodu Teplice:

Dejme šanci zodpovědným. Stop populismu.          

 

Zaujalo Vás Fórum ProTeplice? Povězte to všem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *