Politická proměna Jakuba Mráčka – schvalování rozpočtu města 2015.

Na zasedání Zastupitelstva města Teplice dne 12. prosince 2014 jsem zastupitelům města doporučil, aby nehlasovali pro navržený schodkový rozpočet města, bez řádného prostudování jednotlivých kritických bodů. Mimo jiné, jako jeden z kritických bodů jsem uváděl také MHD. Ihned po mém vystoupení Jakub Mráček svým příspěvkem zdůvodnil, proč nelze jinak, než navržený schodkový rozpočet přijmout, neboť v případě jeho neschválení by město hospodařilo v rozpočtovém provizoriu.

Rozpočet města Teplice představuje přibližně 1 mld. Kč. V Praze ale nepropadli takové panice, jako pan Mráček. Zastupitelé města Prahy, kteří rozhodují o rozpočtu 50x větším než Teplice, schválení rozpočtu města odložili na konec února 2015. Proč? No aby měli čas ho důkladně prověřit vždyť jde o závažné rozhodnutí, které ovlivní život ve městě na celý rok.

Možná by nebylo od věci, kdyby si Jakub Mráček zjistil, co obnášení hospodaření města v rozpočtovém provizoriu a řádně nastudoval strukturu navrženého rozpočtu. Možná bychom se vyhnuli dnešním peripetiím s MHD v Teplicích.

Tak se ptám, co se stalo s Jakubem Mráčkem, ještě nedávno tvrdým kritikem počínání Jaroslava Kubery?  Začne se Jakub Mráček chovat jako skutečný opoziční zastupitel nebo bude i nadále pokračovat jako patolízal Jaroslava Kubery?

 

Moje připomínky k rozpočtu najdete zde: Připomínky k rozpočtu 2015

 

Comments are closed.