Politická proměna Jakuba Mráčka – volba primátora.

Kam se poděly proklamované ideály Jakuba Mráčka?

První ustavující zastupitelstvo dne 7. 11. 2014 přineslo hned v úvodu komplikaci v podobě porušení zákona ze strany Jaroslava Kubery. Pan Vyčichla, který se hlásil o slovo, byl ze strany Jaroslava Kubery naprosto důrazně a nevybíravým způsobem upozorněn, že slovo nedostane. Svým jednáním Jaroslav Kubera porušil zákon.

Videozáznam si můžete prohlédnout zde :

 

Proč se nikdo z přítomných zastupitelů pana Vyčichly nezastal, neboť podle zákona má jako občan města na příspěvek zákonný nárok? Korunu této situaci nasadil Jakub Mráček, který na facebooku svého uskupení k příspěvku Jany Marečkové, která pokládala otázku : „Co vy na to? Bylo to OK nebo KO?“ nechal zveřejnit odpověď : „Košer to ze strany pana primátora nebylo, nutno ale podotknout, že ani z druhé strany nešlo o důstojný přístup.“

Pane Mráčku, co je nedůstojného na tom, když se občan města přihlásí se svým příspěvkem?

Děláte si z nás legraci nebo to myslíte vážně? Čí zájmy v zastupitelstvu vůbec zastupujete, zájmy občanů nebo pana Kubery?

 

Comments are closed.