Co jsem chtěl říct zastupitelům?

Na konci Teplic

Na konci Teplic

To musím trochu rozvést. První zasedání zastupitelstva 7. listopadu 2014 v Teplicích mělo na programu volbu primátora. Zastupitelé při volbě primátora měli hlasovat podle starého jednacího řádu připraveného panem Kuberou z podzimu roku 2013. Tento jednací řád stanovuje volbu primátora tajnou volbou.

Pro vysvětlení laikům, tajná volba je volba, která se využívá jen ve výjimečných případech. Jde o to, že zastupitelé hlasují tak, aby nikdo nevěděl, kdo pro koho hlasoval. V případě volby primátora a rady města to rozhodně není zapotřebí. Z pohledu voliče je naopak žádoucí, aby viděl, jak jeho zastupitel hlasoval a koho volil. Tajná volba vyhovuje především zákulisním dohodám politiků. Myslím, že občané Teplic si zaslouží vědět, kdo zvolil pana Kuberu jejich primátorem. Tolik na úvod.

Moje vystoupení na zastupitelstvu mělo jediný smysl. Chtěl jsem zastupitelům navrhnout, aby do programu svého jednání ještě před volbou primátora, zahrnuli bod:

„Hlasování o způsobu volby primátora“

O co jde. Zastupitelé sice před sebou měli starý jednací řád, který určuje tajnou volbu, ale mohli udělat výjimku. Mohli „ad hoc” hlasováním rozhodnout o tom, že v Teplicích 7.listopadu 2014 se bude volit primátor veřejnou volbou. To jim opravdu zákon umožňuje a tuto možnost mohli využít. Podle mě to byl klíč k celému průběhu jednání a mohl průběh volby primátora velmi ovlivnit. Opoziční zastupitelé promarnili jedinečnou příležitost.

Někdo může namítnout, že by stejně zastupitelstvo neschválilo způsob volby primátora veřejnou volbou. To je možné. My občané bychom ale jasně viděli, kdo z našich zastupitelů hlasoval pro volbu tajnou. Jinými slovy, který zastupitel se chtěl skrýt před voliči při volbě primátora. Nebo koho chtěl naopak ukrýt před veřejností pan Kubera. My teď nevíme, kdo zvolil Jaroslava Kuberu primátorem Teplic a kdo ne. Jak by se situace vyvíjela při volbě primátora veřejnou volbou se teď už ale nikdy nedozvíme.

To, že mě pan Kubera ani nepustil ke slovu a že mě ukřičel, to mě vlastně ani nepřekvapilo. Známe se dlouhá léta a on ví, že v procesních záležitostech zastupitelstva se vyznám. Mohl se cítit ohrožen. Co mi ale nejde do hlavy je reakce ostatních dvaceti šesti zastupitelů. Proč nikdo z nich neřekl ani slovo. Vlastně jsem předpokládal, že někdo z nich vystoupí se stejným návrhem dřív než já. Že někdo z nich využije svou zákonnou možnost a navrhne veřejnou volbu primátora. Proto jsem vystoupil se svou připomínkou až na poslední chvíli.

Co z toho vyplývá? Že jako občan nemusíte na zasedání zastupitelstva v Teplicích vůbec chodit. Váš primátor Vám nedá možnost mluvit a Vaši zastupitelé budou jen mlčky přihlížet. Dokonce, i když na to máte ze zákona právo. Pokud budete vytrvalejší než jsem byl 7. listopadu já, nechá Vás primátor Kubera vyvést z jednání. Nemůžu se s takovým stavem smířit. Bohužel mám dojem, že jsem jediný komu to v Teplicích vadí.

Tady můžete vidět jak jsem dopadl s mou žádostí o možnost promluvit na zasedání zastupitelstva v Teplicích.