Bilance volebního období 2010 – 2014 z pohledu teplické ODS

Ve volební kampani 2014 připravili předáci teplické ODS celou řadu „samochvalných“ argumentů. A také se vytasili s novými nápady. Máme k nim řadu otázek a také komentářů. Tady jsou.

Po jednotlivých bodech ODS v Teplicích uvádí:

1. Důsledky světové ekonomické a finanční krize pocítily Teplice zejména snížením příjmů v řádech desítek milionů.

Ptáme se : Proč v důsledku světové krize neklesly příjmy Ústeckého kraje, kterou jsou tvořeny z příjmů jednotlivých měst?

2. Hlavním úkolem radnice je starat se o to, aby v našem městě bylo „Příjemné žít a přitom do života občanů zasahovat co nejméně“.

Ptáme se : Představa příjemného žití ve městě s opravenými fasádami domů je bohužel pouze jedním z několika desítek faktorů, které mají vliv na kvalitu života ve městě. Zcela elementárním faktorem pro kvalitu života ve městě je stav sportovní a volnočasové infrastruktury města, která v Teplicích neexistuje. Hokejisté dojíždějí do Bíliny. Atleti dojíždějí do Bíliny a Mostu. Plavci do Krupky a do Ústí nad Labem. Hokejbalisté dojíždějí do Mostu. Horolezci dojíždějí na stěny do Mostu a Ústí nad Labem. Skateboardisté do Mostu a všude jinde. In line bruslaři dojíždějí do Mostu. Cyklisté jezdí všude možně, jen né po cyklostezkách. Za rekreačním koupáním od září do května občané dojíždějí do Mostu a Altenbergu. Tuto honičku za sportovní a volnočasovou infrastrukturou vy nazýváte „Příjemným žitím ve městě“?  Rozebírat zde další oblasti, jako ekonomiku, kulturu, zdravotnictví, školství atd. nemá žádný význam, neboť jsou to témata na samostatnou disertační práci. Jsou to témata, která rovněž zcela zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života ve městě, ale tuto diskuzi můžete vést pouze s lidmi, kteří tuto problematiku ovládají a jsou jim známy dopady a jednotlivé provázanosti. Výsledek vašich vědomostí a znalostí celé problematiky při řízení města naprosto přesně dokládá stav města Teplice po vašem 20letém působení. Není tudíž potřeba dalšího komentáře, každý volič si odpoví sám.

3. Často slýcháme slova o nedostatku strategií, koncepcí, komunitních a jiných plánů. My, co už něco pamatujeme jsme podobných dokumentů zažili mnoho a všechny měly společné to, že se nikdy nerealizovaly.

Ptáme se : Toto si dovolujete napsat do volebního programu? Myslíte to opravdu vážně? Bohužel toto vaše tvrzení pouze dokládá fakt, že jste zůstali stát v roce 1989. Vaše tvrzení, že podobné dokumenty stály akorát peníze a projekty se nikdy nerealizovaly dokládá pouze styl vaší práce. Objednejme bez pečlivého výběru dodavatele (třeba Franta od vedle) absolutně bezmyšlenkovitě a bez jakékoli analýzy a koncepce zpracování dokumentů, za které můžeme zaplatit nesmyslné peníze, hlavně že bude „vratka“. Pak je velice jednoduché konstatovat, že studie k ničemu nevedla, akorát se utratily peníze z rozpočtu a nikdy se to stejně nerealizovalo. Bohužel, vedení města nemá ani základní povědomí o existenci studijních oborů na vysokých školách, které předmětnou problematiku vyučují. O skutečnosti, že na našem trhu působí firmy, které danou problematiku ovládají velice dobře a historicky mohou doložit úspěšně realizované projekty se můžeme přesvědčit v mnoha městech v celé republice. Pouze několik málo příkladů, Kadaň, Chomutov, Litoměřice, Pardubice, Brno atd. Ale musíme přiznat, že k podobnému procesu je potřeba disponovat alespoň částečnou znalostí problematiky, je potřeba odvést velké množství kvalifikované práce a komunikovat s občany města.

Sice není čas na politikaření, ale výsledky se určitě dostaví. A proto, pomozme se rčením :  „Kdo nechce, hledá důvod, kdo chce, hledá způsob“.

4. To samozřejmě neznamená, že bychom budoucnost měli ponechat živelnému vývoji. Soustřeďujeme se na priority, které slouží co největšímu počtu občanů Teplic. Právě vysávání peněz malými skupinami lobistů na úkor ostatních je jednou z hlavních příčin často miliardových dluhů některých měst ….

Možná si to ani ve své sebestřednosti neuvědomujete, ale vy žádné priority nemáte, neboť město Teplice jste v uplynulých 20ti letech právě vy ponechali živelnému vývoji. Co se týká lobistických skupin a vysávání peněz z rozpočtu, je s podivem, že máte odvahu se o tomto tématu vůbec zmiňovat. Uvedený fakt pouze dokládá, co si o voličích v Teplicích myslíte. Vaše zástěrka, pro občany města bezplatná likvidace komunálního odpadu, vysává z rozpočtu města neuvěřitelné finanční prostředky. Stejná situace je při provozu MHD. A vy máte ještě odvahu zmiňovat se o vysávání peněz z rozpočtu?

5. Rozumné hospodaření umožnilo například bezplatnou dopravu seniorů, která stála městský rozpočet téměř 28 000 000 Kč.

Je neuvěřitelné, že si dovolujete hovořit, že rozumné hospodaření umožnilo. Vaše hospodaření v uplynulých letech, které čítalo stamilionové schodky vy máte odvahu nazývat rozumné hospodaření? To si z nás děláte legraci? Od roku 1994 jste prodejem majetku města utržili cca 5 miliard Kč. Kde tyto peníze jsou? Kam jste je zašantročili? V případě, že by jste věděli, jak má komunální politika vypadat, pak by jste rovněž věděli, co znamená rozumně hospodařit. V tomto případě by senioři mohli mít MHD zdarma již od roku 1994 a město bylo plné sportovišť, volnočasových aktivit, město by mělo fungující kulturu, zdravotnictví, lázeňství atd. Pak by se tu opravdu dobře žilo.

6. Pokračovat bezplatný odvoz komunálního odpadu

Souhlasíme.

7. Bylo vyměněno dalších 1656 svítidel, 902 stožárů……

Je úsměvné, že hlavní problémy našeho města spatřujete ve výměně osvětlení a stožárů.

8. Nakoupili jsme dalších 10 nízkopodlažních trolejbusů.

Nechápeme, proč občany města informujete o zcela zbytečném utrácení finančních prostředků z rozpočtu města. V případě, že by hospodaření města Teplic bylo v pořádku, na nákup nových trolejbusů by značnou mírou přispěly dotační fondy EU.

9. Investice do škol přesáhly 435 000 000 Kč.

Stejné jako u trolejbusů. V případě, že by hospodaření města Teplic bylo v pořádku, na investice do škol by značnou mírou přispěly dotační fondy EU.

10. Sportovní, kulturní a neziskové organizace obdržely 1272 dotací v celkové výši 61 698 000 Kč.

Předpokládáme, že uvedená částka je za čtyřleté období. Tedy cca 15 mil ročně. V okresním městě s 50ti tisíci  obyvatel a téměř miliardovým rozpočtem? Tím se chlubíte?

11. Sportovní hala slouží veřejnosti a navíc byly vybudovány kurty pro plážový volejbal.

Škoda jen, že jsme podobnou sportovní halu mohli mít o 15 let dříve, (dnešní tiskárna u Kauflandu) a za podstatně menší peníze. Dnes nás tato investice stála 250 000 000  kč. Co se týká kurtů pro plážový volejbal – alespoň něco.

12. V zámecké zahradě byla vybudována dráha pro in-line bruslení.

Opět jeden z vašich triků. Nemáme dráhu pro in-line bruslení. Jak bychom to mohli vyřešit? Dalo by se v Zámecké zahradě. Tak tomu budeme říkat dráha pro in-line bruslení. To, že bruslaři začali jezdit do Zámecké zahrady z důvodu, že není jiná možnost a vy jste se toho chytili, to není vaše práce. Kdybyste chtěli vidět, jak má vypadat dráha pro in-line bruslaře, zajeďte se podívat do Mostu, tam jich mají několik. Jinak Zámecká zahrada historicky sloužila jako procházková trasa pro lázeňské hosty, turisty a občany města. Dnešní stav, kdy se mezi pěšími prohánějí in-line bruslaři je poněkud diskutabilní.

13. Město přispělo nemocnici, přestože není jejím zřizovatelem, na nákup moderních přístrojů částkou 3 240 000.

Opět se domníváte, že vaše odpovědnost končí nějakým příspěvkem. To, zda podobné investice mají či nemají smysl vás vůbec nezajímá. Pokud by existovala smysluplná koncepce o zdravotnictví od Krajské zdravotní a.s., která by řešila alespoň specializaci jednotlivých nemocnic v ústeckém regionu, pak by podobná pomoc měla smysl. Ale v daném případě se jedná o investici do černé díry, která ničemu ani nikomu nepomůže.

14. Pokračoval program stipendií pro teplické studenty, který motivuje mladé vzdělané lidi k tomu, aby zůstali po ukončení studia v Teplicích.

Opět se budeme opakovat. Tyto programy pro udržení studentů jsou sice chvályhodné, ale pokud mají plnit svůj smysl, musela by v Teplicích v první řadě existovat smysluplná koncepce školství jako takového, která by řešila návaznosti i na ostatní odvětví. A jsme zpátky, Teplice takovou koncepci nemají. Takže, podporovat ano, ale pouze smysluplné projekty.

15. Díky programu „Mobilis“ Teplice dnes disponují více než 60 km bezbariérových chodníků a komunikací.

Chlubit se skutečností, že město Teplice dodržuje Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb není nic k chlubení. Je to pouhé konstatování, že město při budování nových chodníků dodržuje příslušné zákonné normy.

16. Velký podíl na tom, že Teplice v roce 2014 jsou opět krásnější než byly Teplice v roce 2010 mají Tepličané, kteří opravili stovky nemovitostí, bytové družstva….

Jedna z mála pravd, které jste kdy vyslovili. Na tomto stavu nemá ale vedení města ani ten nejmenší podíl. Pokud jsme u této kapitoly, je potřeba konstatovat, že vedení města potřebuje profitovat i na zkrášlování města. Pokud majitel nemovitosti chce investovat do nové fasády domu, musí platit zábor veřejného prostranství, pro umístění lešení. Jinými slovy, přispějte na hezčí město, ale zaplaťte nám. Co takhle první měsíc zábor pro lešení zdarma?

17. Díky patří i teplickým podnikatelům.

To je příjemné, že alespoň poděkujete.

18. ODS je připravena s vaší pomocí splnit i volební program na léta 2014 – 2018.

Je hezké, že jste připraveni a to už 20 let, ale my už nemáme zájem. Neděkujeme, odejděte.