Šokující odhalení V.I.P. klubu politiků v Teplicích

Vážení spoluobčané,

jestliže jste se celá léta domnívali, že při komunálních volbách v Teplicích volíte svoje kandidáty podle politického zaměření jednotlivých stran, jejichž jste příznivci, musíme vás bohužel zklamat. Možná to tak vypadalo v předvolebních kampaních a na kandidátkách jednotlivých stran. Ve skutečnosti jste však při komunálních volbách v Teplicích dávali svůj hlas V.I.P. klubu, jehož členové figurovali na kandidátkách jednotlivých politických stran. Důkazy o tomto faktu naleznete v jednotlivých podsložkách této rubriky.

Jak jinak by bylo možné, že vedení města Teplice zastoupené ODS, celá léta pod rouškou „nezasahovat do života občanů“, práci pouze předstíralo. K odůvodňování své nečinnosti vedení města používalo naprosto demagogická tvrzení, proč toto je zbytečné, proč toto nefunguje, proč toto by stálo akorát peníze a k ničemu by to nevedlo atd. Výsledek této demagogie je nepřehlédnutelný. Dovolujeme si tvrdit, že dnešní vizuální podoba města Teplic, za což je potřeba poděkovat, je výsledkem mnohaleté spolupráce podnikatelské sféry a úředníků Magistrátu města, nikoli politiků.

Klíčové problémy města, které běžný volič vizuálně nevnímá, však padají na bedra našich komunálních politiků. Níže uvedená sumarizace zásadních problémů města Teplice dává tušit, že pomyslná „bezdlužnost“ města není jediné kritérium, ze kterého je při hodnocení práce politiků možno vycházet. Co dělali zastupitelé jednotlivých stran, že tyto problémy neřešili? Proč nás o těchto problémech neinformovali? Proč byla v zastupitelstvu taková pohoda a názorová shoda? Proč nás zastupitelé neinformovali o skutečnosti, že město Teplice nemá dluhy díky totálnímu výprodeji majetku, z jehož výnosů byly financovány stamilionové schodky v hospodaření města?

Fakt, že se jedná o VIP klub, dokládá mimo jiné i následující skutečnost.

 • Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje za KSČM
 • Jana Vaňhová – náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD, (má zásadní vliv)
 • tato dvojice dopomohla ke jmenování generálního ředitele Krajské zdravotní a.s., kterým se stal :
 • Petr Fiala, Ing. – člen ODS, místní sdružení Teplice, který je PČR stíhaný kvůli veřejné zakázce Krajské zdravotní a.s. na nákup zdravotní techniky z roku 2008

Potřebujete další komentář?

Co vedoucím představitelům, tedy politickému vedení města vytýkáme:

 • neznalost ani elementárních zásad koncepčního řízení města (vyprodávat majetek, neřízeně utrácet finanční prostředky a neinvestovat do budoucnosti není koncepce)
 • neexistence dokumentu s prioritou č. 1  „analýza udržitelného rozvoje města“ s návazností na dokument č. 2 „plán strategického rozvoje města“
 • prohospodařených cca 5 miliard Kč, získaných z kapitálových výnosů (prodej majetku města), které mohly být smysluplně použity na financování výstavby nejenom sportovní a volnočasové infrastruktury
 • stamiliónové schodkové hospodaření v uplynulých letech, které nejen že odčerpalo značnou část kapitálových výnosů, ale znemožnilo byť jen legislativní přípravu na čerpání dotací z evropských fondů
 • nečerpání finančních prostředků z evropských fondů
 • nulová aktivita pro podporu, v našem městě stěžejní oblasti, lázeňství a cestovního ruchu
 • neřešení koncepce dopravní obslužnosti města a regionu (Kladrubská spojka, obchvat z R63 do Srbic)
 • zcela účelově řízená privatizace bytového fondu
 • značná finanční podpora nesmyslné koncepce provozu městské hromadné dopravy
 • předražená likvidace komunálního odpadu
 • likvidace podnikatelské sféry v centru města (Fontána, Galerie)
 • zcela účelově zavádějí argumentace, tedy neinformovanost o skutečných problémech a stavu města směrem k voličům
 • nezákonné omezování vystoupení občana v Jednacím řádu zastupitelstva, nápravu muselo nařídit až Ministerstvo vnitra ČR
 • četnost konání zastupitelstev města 1 x za tři měsíce
 • četnost konání rady města 1 x měsíčně
 • nedohledatelnost informací o projednávaných tématech a hlasování jednotlivých účastníků jak zastupitelstev, tak i rad
 • porušování povinností při správě cizího majetku (města), které způsobilo finanční škody

Dvacetiletá kumulace shora uvedených problémů zavedla město Teplice do slepé uličky. Daňové výnosy města Teplice již 12 let lineárně klesají, přičemž daňové výnosy Ústeckého kraje, které jsou tvořeny z daňových výnosů jednotlivých měst, již 12 let lineárně rostou. Z těchto údajů je zcela zřejmé a nezpochybnitelné, že město Teplice má značný problém.

Není účelem strašit, ale je potřeba objektivně přiznat, že město Teplice již nastoupilo cestu, na jejímž konci dnes můžeme vidět město Detroit. K nápravě současného stavu města bude nutno připravit celou řadu legislativních kroků, vypracovat nemalé množství dokumentů a odvést mnoho kvalifikované práce.